Istorijat škole | OMŠ Branko Smiljanić
Istorijat škole

Prvu muzičku školu u Gradišci je osnovao mjesni odbor SpiKD „Prosvjeta“, 1934. godine. Bila je smještena u Đačkom domu i podjeljena u dvije sekcije: violina i klavir.

Školu je pohađalo dvadeset učenika. Gradiška opština je nabavila klavir, a „Prosvjeta“ pianino. Poznati ban Svetislav- Tisa Milosavljević, poklonio je školi priručnu biblioteku.


UČENICI I NASTAVNICIBRANKO SMILJANIĆ SA SUPRUGOM I UČENICIMA

Nastavnik je bio Oto Herman iz Subotice u vremenu: 16.09.1934. – 30.06.1935. Iza njega radio je nastavnik Alfred Rehak. U februaru, 1935. bio je prvi javni nastup muzičke škole uz učešće ove klase. Škola obustavlja rad 1938. godine zbog kadrovskih i finansijkih razloga. Ta obustava traje do 1955. godine. Kulturni život u gradu odvija se kroz aktivnosti „Prosvjete“ i drugih kulturno-umjetničkih društava.

bračni par Smiljanić sa djecomŠkola ponovo počinje sa radom po dolasku bračnog para: Tatjane i Branka Smiljanića.bračni par Smiljanić

Škola od 1955. godine nosi naziv „Niža muzička škola“, a smještena je u zgradu Doma sindikata. Školu pohađa oko sto učenika na odsjeku klavira i violine. Direktor je bio Branko Smiljanić, a nastavnici: Tatjana Smiljanić-klavir, Pavle Paunesku i Branko Smiljanić-violina. Porodica Smiljanić, 1957. godine odlazi u Bihać i škola prestaje sa radom.

Niža muzička škola u Gradišci počinje sa radom 1975. godine kao područno odjeljenje Muzičke škole ( I i II stepena ) iz Banja Luke. Škola je u prostorijama Narodnog univerziteta, a nastanvici su: Sofija Gardić-klavir, Enisa Repić-harmonika i solfeđo, Sajma-gitara, Branislava Mihalenko-harmonika. Još jednom škola mijenja lokaciju, i od 1989. do 2002. godine radi u prostorijama osnovne škole: „Vasa Čubrilović“ ( stari naziv „Braća Ribar“ ). Sa povećanjem broja učenika ukazala se potreba za osamostaljivanjem škole.

Zajedničkom aktivnošću lokalne zajednice i Ministarstva prosvjete i kulture, 01.10.2002. godine Muzička škola počinje samostalni rad.

Naziv škole odredila je uspomena na rad muzičkog pedagoga Branka Smiljanića.

nastavnik violine Pavle Paunesku


Službeni naziv škole glasi: Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“