Pripremni razred | OMŠ Branko Smiljanić
Pripremni razred

 

PRIJEMNI ISPIT :
provjera sluha, memorije, ritma. ( starosna dob: 7, 8, 9 godina ).

 

 

Obavjest o upisu za narednu godinu biće na sajtu i KDS-u.


 

DOKUMENTACIJA:

 

  • Čitko popunjen formular prijave za upis (dobijate ga u kancelariji sekretara) ili ga možete preuzeti ovdje:

 

Prijava za pripremni razred  • Izvod iz matične knjige rođenih 

 

 

Cilj je da se polaznici pripreme za dalje muzičko školovanje. Upoznavanje muzičkih pojmova odvija se kroz pjesmu, igru, brojalice i muzičke priče. Djeca uče da vole muziku, da steknu osnovnu muzičku kulturu a istovremeno se pripremaju za mogući upis u muzičku školu.